X
یادآوری

محمدمهدی سیار

ناشر: شهرستان ادب

سال انتشار: 1397

رودخوانی

محمدمهدی سیار

ناشر: شهرستان ادب

سال انتشار: 1392

بی خوابی عمیق

محمدمهدی سیار

ناشر: سوره مهر

سال انتشار: 1388

حق السکوت

محمدمهدی سیار

ناشر: فصل پنجم

سال انتشار: 1391

... هر چه باشد خرداد سالگرد ازدواجم است و روز زن هم که در همین ماه بود.

۱. زندگی

                                                                                         ني به بوي گل نه با باد بها ران زنده ام 
                                                                                                              زين چمن دردي بجان دا رم كه با آن زنده ام
                                                                                                                                    (زنده یاد عبدالقهار عاصی)

 چگونه در خیابانهای تهران زنده میمانم؟

مرا در خانه قلبی هست...با آن زنده میمانم

 

مرا در گوشه این شهر آرام و قراری هست

که تا شب اینچنین ایلان و ویلان زنده میمانم

 

هوای دیگری دارم... نفسهای من اینجا نیست

اگر با دود و دم در این خیابان زنده میمانم

 

شرابی خانگی دائم رگم را گرم میدارد

که با سکرش زمستان تا زمستان زنده میمانم

 

بدون عشق بی دینم، بدون عشق میمیرم

بدین سان زندگی کردم، بدین سان زنده میمانم

 

 

۲-دل بری 

معطلش نکن در این هیاهو

دل مرا ببر، به شرط چاقو

 

دل مرا ببر که برد با توست

که من گرفته ام به باختن خو

 

دو دل نشو، ببر،ببر، حلالت

خلاص! من گذشتم از تو و او

 

به هر طریق، میبری دلم را

به هر طریق، میکشی به هر سو

 

نگو نگو که رفته رنگ و رویش

ببین هنوز هم نرفته از رو

 

نسیم بی ملاحظه! دلم را

تو برده ای و خود نبرده ای بو