طراحی سایت
X
یادآوری

محمدمهدی سیار

ناشر: شهرستان ادب

سال انتشار: 1397

رودخوانی

محمدمهدی سیار

ناشر: شهرستان ادب

سال انتشار: 1392

بی خوابی عمیق

محمدمهدی سیار

ناشر: سوره مهر

سال انتشار: 1388

حق السکوت

محمدمهدی سیار

ناشر: فصل پنجم

سال انتشار: 1391

 
اين گونه سر در گوش هم از هم چه مي پرسند؟
از هم، هراسان، عالم و آدم چه مي پرسند؟
 
گويا خبرهايي ست... هر سو پچ پچي گنگ است
من بي خبر، از خويش مي پرسم: چه مي پرسند؟
 
از هم همه اشياء بين خواب و بيداري
با همهمه، با لهجه اي مبهم چه مي پرسند؟
 
اين بازجويان سمج، اين قطره باران ها
از خاک ساکت باز هم نم نم چه مي پرسند؟
 
در لحظه هاي تازه ي تکراري ديدار
«روز» و «شب» از هم هر سپيده دم چه مي پرسند؟
 
گلبرگ هاي غنچه هاي آخر اسفند
اين گونه سر در گوش هم از هم چه مي پرسند؟